Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Dodane przez tom dnia Marzec 15 2020 11:32:52
Ważne fragmenty:
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z niektórymi przepisami Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
* znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
* przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
* rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.