Słowo ks. bpa Andrzeja Czai
Dodane przez tom dnia Marzec 15 2020 11:33:41
„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych (…), które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, rozszerzam dyspensę [od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dnia 15. marca, 22. marca i 29. marca] na wszystkich wiernych, przebywających na terenie diecezji opolskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.
Nasze kościoły pozostaną otwarte. Proszę jednak Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy św.
Jednocześnie proszę wiernych, którzy skorzystają z dyspensy, o łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy św. w środkach masowego przekazu.
Do wszystkich zwracam się z prośbą, by każdego dnia odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc. Prośmy też Pana o łaskę ocalenia i pokój w naszych sercach i rodzinach”.