Kwestie duszpasterskie w nadchodzącym czasie
Dodane przez tom dnia Marzec 25 2020 08:59:22
Jeszcze wczoraj, 24. marca, ks. bp A. Czaja wydał dekret regulujący sprawy duszpasterskie w najbliższym czasie:
W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś [czyli 24. marca] w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym [czyli od 24. marca] na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje: (->CZYTAJ WIĘCEJ)
Treść rozszerzona
/najważniejsze kwestie dotyczące wiernych i związanych z nimi spraw duszpasterskich w nadchodzącym czasie/
* Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
* Proboszczowie są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną.
* We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję.
* Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne; zachęca się wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.
* Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
* Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
* Wiernym, którzy o to proszą, należy umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty
* Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji [czyli do oprawienia dwóch albo i trzech] Mszy świętych.
* Należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych.
* Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo.
* W późniejszym terminie z ostaną przedstawione dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy.