Nowe rozporządzenie ks. biskupa
Dodane przez tom dnia Kwiecień 17 2020 17:54:57
W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii (…) z dniem 20 kwietnia 2020 roku na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:

/ważne fragmenty/
* Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

* Liczba osób, mogących uczestniczyć w obrzędach religijnych w kościele, zwiększa się na podstawie przelicznika: 1 osoba na 15 m2.
/w niedzielę podam dokładną liczbę wiernych/

* Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.

* W przylegających do kościołów placach i parkach obowiązuje zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie.

* Również na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremoniami pogrzebowymi.

* Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania