Aktualny dekret ks. biskupa
Dodane przez tom dnia Kwiecień 30 2020 17:46:58
W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemi (…) z dniem 1 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

/ważne fragmenty/:
* do 24 maja 2020 roku przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

* znosi się ograniczenia w dopuszczaniu do służby przy ołtarzu dla dzieci powyżej 13. roku życia.

* zakazane są wszelkie procesje. W ich miejsce należy urządzić nabożeństwa.

* przywraca się możliwość zwyczajowej formy pogrzebu (z trzema stacjami i obecnością trumny bądź urny), z odpowiednimi porządkowymi zastrzeżenami…

* wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. Przystępując do Komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.

* powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.