Bieżące ustalenia dla diecezjan
Dodane przez tom dnia Maj 25 2020 09:42:13
Ks. biskup A. Czaja wydał nowy dekret regulujący sprawy duszpastersko-liturgiczne.
Oto jego ważniejsze fragmenty:
Z dniem 24 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.
* Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
* W obrzędach kultu religijnego wewnątrz kaplic i kościołów może brać udział nie więcej niż jedna osoba na 10 m2.
* W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie.
* Pogrzeb można odprawiać w zwyczajowej formie. W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej. We Mszy pogrzebowej obowiązuje przelicznik: 1 osoba na 10 m2. Msza pogrzebowa może być także odprawiona w terminie późniejszym.
* Zachęcam do przystępowania przez wiernych do Komunii wielkanocnej i – co się z tym wiąże – do spowiedzi wielkanocnej.
* Roztropnemu uznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania różnych form spotkań modlitewnych i formacyjnych, przy zachowaniu zasady dystansowania się.
* Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.