Najnowsze decyzje ks. biskupa Andrzeja Czai
Dodane przez tom dnia Maj 30 2020 16:57:04
W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego oraz zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, z dniem 30 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.
/ważne fragmenty:/
* Odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne.
* TRZY GRUPY, czyli: (1) osoby w podeszłym wieku, (2) osoby z objawami infekcji oraz (3) osoby, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem otrzymują do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta.
* Znoszę ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic.
* Znoszę ograniczenia dotyczące pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.
* Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), w grupach nie przekraczających 150 osób.
* Duszpasterzom nakazuję zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii wielkanocnej.
* Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy w porozumieniu z rodzicami pozostawiam kwestię dopuszczenia odpowiednio przygotowanych dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przed 31 sierpnia br. Podtrzymuję wcześniejsze zarządzenie dotyczące zawieszenia udzielania sakramentu bierzmowania, za wyjątkiem bierzmowania dorosłych w katedrze opolskiej.
* Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego Przystępujący do Komunii świętej winni mieć w każdym przypadku odsłonięte usta. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę. Natomiast przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 2 m.
* Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania, chyba że w poszczególnym przepisie wyraźnie określono termin.