Nowy dekret ks. biskupa
Dodane przez tom dnia Sierpień 30 2020 10:29:42
W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, z dniem 29 sierpnia br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.
/najważniejsze punkty/
1. Nadal udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
2. Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.
3. Zezwalam na organizowanie procesji w grupach nie przekraczających 150 osób.
4. Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
5. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
6. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej.
7. Podtrzymuję zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.
8. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
9. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji i wyjazdów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe.
10. W przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.
11. Przywracam zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni.
12. W przypadku włączenia danej parafii bądź jej części do strefy żółtej albo czerwonej należy zachować ograniczenia przewidziane przez Rozporządzenie Rady Ministrów.
13. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.