Rok 2021 rokiem św. Józefa
Dodane przez tom dnia Styczeń 03 2021 11:34:43
Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia 8. grudnia 2020 r. aż do dnia 8 grudnia 2021 r., będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.
Niech więc wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.
Aby wypełnić ten upragniony cel, został ogłoszony DAR ŚWIĘTYCH ODPUSTÓW, które zgodnie z wolą Papieża Franciszka zostają rozszerzone na Rok Świętego Józefa.
Poniżej (czytaj więcej) podane są sytuacje, w których można zyskać odpust zupełny:
Treść rozszerzona
1. Wszyscy ci, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

2. Wszyscy ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.

3. Wszyscy wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Każdy, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdy wierny, wzywający św. Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Wszyscy wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub też jakąś inną
modlitwę do Świętego Józefa, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania.

6. Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.