Najnowszy dekret biskupa odnośnie aktualnej sytuacji
Dodane przez tom dnia Maj 02 2021 10:32:54
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 4 do 28 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje (najważniejsze postanowienia):

* W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2.
Zatem u nas będzie tak: Jamy = 15 osób; Kozłowice = 16 osób
* Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m. W związku z powyższym można celebrować Eucharystię na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie.
* Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.
* Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii.
* Zezwala się na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym (czyli: konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m.).
* Uroczystość Pierwszej Komunii świętej ma się odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.