Dyspensa Ks. Biskupa na dzień Sylwestra
Dodane przez tom dnia Grudzień 26 2010 11:39:27
Mając na względzie duchowe dobro wiernych i kierując się przepisami kan. 87 § 1, w związku z kan. 1250 i 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 31 grudnia 2010 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.
Jednocześnie usilnie zachęcam wszystkich wiernych, którzy skorzystają z powyższej dyspensy do zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty w innym dniu i w formie przez siebie dowolnie wybranej (np. wypełnienie uczynków miłosierdzia, jałmużna, post).
Z powyższej dyspensy, zgodnie z kan. 91 KPK, mogą skorzystać wszyscy wierni diecezji opolskiej oraz inni przebywający w dniu 31 grudnia 2010 roku na jej terytorium.
Biskup Opolski
Andrzej Czaja