Odpust "Porcjunkuli"
Dodane przez tom dnia Lipiec 31 2011 10:40:14
Dzisiejszej niedzieli (31. lipca), albo we wtorek (2. sierpnia) lub w najbliższą niedzielę (7. sierpnia) można zyskać odpust zupełny zw. Porcjunkula. Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza ów odpust można zyskać jeden raz (w któryś z tych trzech dni).
Warunki zyskania odpustu: Spowiedź i Komunia Św. i związane z tym wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitw „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz odmówienie dowolnej modlitwy na intencję Ojca Świętego.
Skąd ten odpust? Otóż:
Treść rozszerzona
2. sierpnia obchodzimy święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. Ma to związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Według podania, była to pierwotnie kapliczka ufundowana w VI w. (2 km na południe od Asyżu) przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też św. Franciszek w zimie 1207/1208 r. odbudował ją i tam zamieszkał. Wkrótce przyłączyli się do niego towarzysze. W kilka lat później, dokładnie 2 sierpnia 1216 r., miało miejsce uroczyste poświęcenie (konsekracja) kapliczki-kościółka.
W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do owego kościółka druga nazwa - Porcjunkula. Oznacza ona tyle, co kawałeczek, drobna część (prawdopodobnie nawiązywała ona do bardzo małych rozmiarów kościółka i przyległego terenu, ale może miała ona związek z ową małą grudką ziemi z grobu Maryi z Ziemi Świętej, którą przywieźli tam pielgrzymi).
W latach 1569-1678 wybudowano tam świątynię, w środku której znajduje się w stanie surowym zachowany pierwotny kościółek-kapliczka Porcjunkula.
A odpust? Łączy się on z podaniem, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek ujrzał w kapliczce Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz" . Franciszek upadł na twarz i rzekł: "Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów". Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny o wsparcie u Jezusa. Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan powiedział: "Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi". Podanie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, który faktycznie udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia.
Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia. W XX wieku św. Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły, wyznaczając też dodatkowo najbliższe niedziele przed i po 2. sierpnia, by móc zyskać odpust Porcjunkuli.