Czas biegnie ...


Losowa fotografia

Proboszczowe jubileusze

DRODZY PARAFIANIE I GO列IE!
Wobec sobotniego (4. wrze郾ia) popo逝dnia i wieczoru, zwi您anego z moimi jubileuszami chc OGROMNIE PODZI艼OWA:
* za wiele 篡cze
* za pi瘯n Msz 鈍.
* za wsp鏊n biesiad
* za przygotowanie wszystkiego "na zapi皻y guzik"...
* za niespodzianki, budz帷e we mnie rado嗆
* za Wasz obecno嗆
* za tyle serca i ciep造ch, dobrych s堯w
Po prostu: DZI艼UJ ZA WSZYSTKO!!!
ks. Tomasz, proboszcz
-> a w GALERII do obejrzenia mn麑麑stwo zdj耩, zrobionych przez moj siostr Czesi

Komentarze

#1 | Fruity Loops Studio dnia wrzesie 24 2021 15:01:41
Fruity Loops Studio
迮赲 赲迮邽 Fruity Loops fruityloopsstudio.ru 訄郱訄訇郋訄郅 訄迡邽 郕郋邾郈訄郇邽邽 Image-Line 郈郋迣訄邾邾邽 邽迡迮 訄邾訇迮郇 (邽郱赲迮迮郇 郋郕郋郅郋 郈迮赲迡郋郇邽邾郋邾 竄gol罈); 郋郇訄 訇郅訄 訄邽郇郋 赲郈迮郇訄 赲 迡迮郕訄訇迮 1997 迣郋迡訄. 邽邽訄郅郇邿 郋赲郋訇郋迠迡迮郇邽迮 郈郋迣訄邾邾 郋郋郅 赲 郇訄訄郅迮 1998 赲郋郱訄; 赲 郋 邾郋邾迮郇 郋郇訄 郈迮迡訄赲郅郅訄 郋訇郋邿 迮郕訄郇訄郅郇 迡訄邾-邾訄邽郇 MIDI. 訄邾訇迮郇 訇郅 郇訄郱郇訄迮郇 迣郅訄赲郇邾 訄郱訄訇郋邽郕郋邾 郈郋迣訄邾邾, 邽 赲 郕郋郋邾 赲迮邾迮郇邽 郋郇訄 郈郋迡赲迮迣郅訄 迮郅郋邾 迡 迮郱郇 郅迮郇邽邿, 郕郋郋迮 郈迮赲訄邽郅邽 迮 赲 郈郋郈郅郇 邽郋赲 邾郱郕訄郅郇 迡邽. 苤 邾郋邾迮郇訄 郈郋赲郅迮郇邽 FL Studio 迡郅 郇迮 訇郅郋 赲郈迮郇郋 10 郕郈郇 郋訇郇郋赲郅迮郇邽邿; 赲 邾訄迮 2011 迣郋迡訄 赲邽迡迮郅訄 邽郇邽迮 FL Studio 10. 郋郱迡訄郇邽邽 訄郱郅邽郇 迮迡訄郕邽邿 FL Studio 訄赲郋赲訄郅 郈郋迣訄邾邾邽 Arguru 邽 迡邽-迡迠迮邿 邽 郋邽郇邽迮郅 迠郋郅 苠郋邾邾訄 虷邽邾邾迮邾訄郇, 郈郋邽 郈迮赲迡郋郇邽邾郋邾 Deadmau5.
22 訄郈迮郅 2013 迣郋迡訄 赲郅訄 FL Studio 11.0.0. 衪郋 郋訇郇郋赲郅迮郇邽迮 郈邽郇迮郅郋 郋訇郋邿 迡 邽郈訄赲郅迮郇邽邿 邽 郅迮郇邽邿; 訄 訄郕迠迮 邽郱邾迮郇迮郇邽, 郕郋郋迮 訇郅邽 迡迮郅訄郇 赲 beta-赲迮邽 郈郋迣訄邾邾.
http://fruityloopsstudio.ru/wp-content/uploads/2020/09/FruityLoops.jpg
22 訄郈迮郅 2015 赲郋郱訄 郋郋郅 迮郅邽郱 12-邿 赲迮邽邽 郈郋迣訄邾邾. 郇迮邿 郈郋郅郇郋 郈迮迮訄訇郋訄郇 邽郇迮迮邿, 郕郋郋邿 訄郅 赲迮郕郋郇邾 邽 邾訄訄訇邽迮邾邾. 苠訄郕迠迮 赲 邾邽郕迮 訇郅訄 迡郋訇訄赲郅迮郇訄 郱訄郇邽迮 multi-touch 邽 邽郱邾迮郇迮郇訄 郈郋迮迡訄 訄郇郋赲郕邽 邽 郈郋邽郕訄 VST 郈郅訄迣邽郇郋赲.
苤郅迮迡訄 赲迮邽 FL Studio 赲郅迮迡 邽郱郱訄 迡赲迮郇訄迡訄邾 赲迡迣 郈郋郅邽郅訄 20-邿 郇郋邾迮. 郇郋赲郇訄 迮邾 訄郕郋迣郋 訄迣訄 20-郅迮邽迮 DAW. 迮郅邽郱 郋郋郅 22 邾訄 2018 迣郋迡訄. 迡訄郇郇郋邿 赲迮邽邽 訇郅訄 郅迮郇訄 迡迮郅郋 Plugin Lag behind Compensation, 迡郋訇訄赲郅迮郇訄 邾郋 邾迮郇 邾郱郕訄郅郇郋迣郋 訄郱邾迮訄 迡郅 郈郋迠迮郇邽邽 郕郋邾郈郋郱邽邽邽, 赲郋郱邾郋迠郇郋 迡邽 郇迮郕郋郅郕邽邾邽 赲訄邽訄郇訄邾邽 訄訄郇迠邽郋赲郕邽 赲 Playlist, 赲迮郅邽迮郇郋 邽郅郋 迡郋郋迠迮郕 赲 Playlist 郇訄郕訄郇郇迮 500, 訄 赲 Mixer 郈迮迮迡 125, 訇郅邽 赲郋郱赲訄迮郇 郇迮郕郋郋迮 郇郕邽邽, 郕郋郋迮 訇郅邽 迡郋郈郇 赲 訇郋郅迮迮 訄郇郇邽 赲迮邽 FL Studio (Step Sequencer Graph Editor, legacy precomputed sampler effects). 苠訄郕迠迮, 郇訄邽郇訄 20 赲迮邽邽, FL Studio 訄郅訄 郋邽邽訄郅郇郋 郈郋邾郋迣訄 macOS.
Fruity Edition. 迮迡訄郕邽 Fruity 郋郕赲訄迮 郈郋郅郱郋赲訄迮郅 迡郋郈 郕 Playlist, Piano Rotate 邽 訄赲郋邾訄邽郱訄邽邽. 苠訄郕迠迮 邽邾迮迮 赲郋郱邾郋迠郇郋 郈郋邾郋 郈郋郋郕郋郅郋赲 ReWire 邽 VST 邽郈郋郅郱郋赲訄 FL Studio 郋郇郋 郇訄迡 赲 迡迣邽 DAW. 赲迮 赲郋郱邾郋迠郇郋 訄訇郋 訄迡邽郋訄邿郅訄邾邽 (郱訄郈邽, 迮迡訄郕邽郋赲訄郇邽迮, 迡迮郅迮郇邽迮 赲 Playlist).
Broadside Edition. 迡迮郇邽郇訄 Fruity Issue, 邽迡 赲 郕郋邾郈郅迮郕迮 郕郋郇郋郅郅迮郋邾 AKAI Fire 邽 迮訇迮 迮迣郋 郈郋迡郕郅迮郇邽 郋訇 訄郱訇郅郋郕邽郋赲郕邽 郅邽迮郇郱邽邽.
Impresario Edition. 衪訄 迮迡訄郕邽 郋訇郅訄迡訄迮 赲迮邾邽 赲郋郱邾郋迠郇郋邾邽 Fruity Print run, 訄 訄郕迠迮 郈郋郱赲郋郅迮 郈邽訄 郱赲郕 邽郱 赲郇迮郇邽 邽 赲郇迮郇郇邽 邽郋郇邽郕郋赲, 迮迡訄郕邽郋赲訄 迮迣郋 迮迮郱 Edison 邽 訄郱邾迮訄 郇訄 訄邿邾郅訄邿郇迮 赲 Playlist. 郋郈郇 迡郋郈郋郅郇邽迮郅郇迮 郈郅訄迣邽郇: Maximus, Vocodex, NewTime, Slicex, Sytrus.
Signature Bundle. 郋邾迮 赲迮 赲郋郱邾郋迠郇郋迮邿 Producer Edition, 赲 迮迡訄郕邽 赲郕郅郇 郇迮郈郋赲迮迠迡迮郇郇邿 迮迮郇迣訄 迡郋郈郋郅郇邽迮郅郇 郈郅訄迣邽郇郋赲: Hardcore, Pitcher, Indelicate Overcome, NewTone, Gentle, Fruity Video Entertainer 2, DirectWave Bang (赲 郈迮迡迡邽 迮迡訄郕邽 迡郋郈郇訄 郅邽 赲迮邽 DirectWave Competitor).
All Plugins Edition. 郕赲訄迮 迡郋郈 郕郋 赲迮邾 郇郕邽邾 FL Studio, 訄 訄郕迠迮 訄訇郋郅郇郋 郕郋 赲迮邾 赲郈郕訄迮邾邾 郕郋邾郈訄郇邽迮邿 Image-Line 郈郅訄迣邽郇訄邾.
Demo. 迮郈郅訄郇訄 迡迮邾郋赲迮邽 郋郋訇訄郱郇郋 赲郋迮邿 郇郕邽郋郇訄郅郇郋邽 邽迡迮郇邽郇訄 迮迡訄郕邽邽 Signature Parcel 邽 郈郋郱赲郋郅迮 郋訄郇 迮郱郅訄 訄訇郋 赲 訄邿郅 郈郋迮郕訄 FLP 邽 郕郈郋邽郋赲訄 邽 赲 郋邾訄 WAV, MIDI, MP3, OGG 邽 FLAC, 赲郈郋迮邾 郇訄邽郇訄 訄邿郅 郈郋迮郕訄 郋訇 郈郋郅迮迡迮邿 迡郋訄訇郋郕邽 赲郋郱邾郋迠郇郋, 郅邽 郕郈邽赲 郋迡郇 邽郱 迮迡訄郕邽邿 郈郋迣訄邾邾.
Mobile. 21 邽郇 2011 迣郋迡訄 Image-Line 赲郈邽郅訄 邾郋訇邽郅郇 赲迮邽 FL Studio, 郕郋郋訄 郈郋郱赲郋郅迮 迡迮郅訄 邾郇郋迣郋迡郋郋迠迮郇迮 郈郋迮郕 郇訄 郋邿赲訄 iOS. 18 訄郈迮郅 2013 赲郋郱訄 Image-Line 赲郈邽郅訄 邾郋訇邽郅郇 赲迮邽 FL Studio, 郕郋郋訄 郈郋郱赲郋郅迮 迡迮郅訄 邾郇郋迣郋迡郋郋迠迮郇迮 郈郋迮郕 郇訄 郋邿赲訄 OS Android. 訄 郋郈迮迡迮郅迮郇郇邿 邾郋邾迮郇 赲郈迮郇訄 迮 訄郱郇郋赲邽迡郇郋 郈邽郅郋迠迮郇邽 郋訇 郈郅訄郋邾 Android, iOS 邽 Windows UWP 郈郋郅郇郋 郈迮迮訄訇郋訄郇郇邾邽 訄邽迮郕郋邿 邽 邽郇迮迮邿郋邾, 訄 訄郕迠迮 郈郅訄迣邽郇 訄迡邽 郇訄郋郅郇郋邿 赲迮邽邽 FL Studio, 郕郋郋邿 郈郋郅郇郋 邽迡迮郇邽迮郇 邾郋訇邽郅郇郋邾 郈邽郅郋迠迮郇邽 邽 迡郋郈迮郇 赲 郅訇郋邿 邽郱 迮迡訄郕邽邿.
#2 | CahrisGlync dnia wrzesie 24 2021 15:32:02
Site Top New

www.lego.com
netflix.com
igromania.ru
mainkraftklop.blogspot.com
gamesisart.ru
hse.ru
lego.com
[url=https://www.microsoft.com/ru-ru/p/minecraft/9nblggh537bl?activetab=pivotShockverviewtab]microsoft.com[/url]
tass.ru
mainkraftkoh.blogspot.com
playstation.com
eurogamer.net

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzaj帷y:


Wpisz kod potwierdzaj帷y:

Oceny

Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog ocenia zawarto嗆 strony

Zaloguj si lub zarejestruj, 瞠by m鏂 zag這sowa.

Brak ocen. Mo瞠 czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 1.15
8,661,831 Unikalnych wizyt