Dekret ks. biskupa na czas Wielkiego Tygodnia wobec pandemii
Dodane przez tom dnia Marzec 28 2021 10:48:05
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia dzisiejszego (tj. 25. marca) aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje (najważniejsze postanowienia):

* W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 20 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m.
W naszej parafii będzie to: JAMY – 11 osób; KOZŁOWICE – 12 osób

* Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m.
* Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego bądź w ich otoczeniu.
* Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
A poniżej dalsze wytyczne odnośnie Wielkiego Tygodni (czytaj więcej):

Treść rozszerzona
* Należy rozważyć tam, gdzie to możliwe, czy celebracji Wielkiego Tygodnia nie prowadzić na przykościelnych placach, ponieważ na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zakrywania maską ust i nosa oraz dystansowania się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m.
* Poświęcenie pokarmów wielkanocnych będzie zatem (przy dobrej pogodzie) na dworze – najpierw odpowiednia modlitwa i potem pokropienie wodą święconą.
* Podobnie w niedzielę wielkanocną: nie będzie procesji, a Mszę św. odprawimy na dworze (przy dobrej pogodzie).
* Zabrania się udzielania Komunii świętej pod dwoma Postaciami.
* Zezwala się na pokropienia wodą święconą
* Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. Osoby, które nie będą mogły skorzystać ze spowiedzi wielkanocnej, winny wzbudzić akt żalu doskonałego i przystąpić do niej w późniejszym terminie.
* Należy zachęcać wszystkich wiernych do przeżywania liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanocy w gronie rodzinnym.