Czerwcowe luzowanie obostrzeń
Dodane przez tom dnia Czerwiec 13 2021 10:32:27
Ks. bp A. Czaja wystosował nowy dekret, uwzględniający aktualną sytuację dotyczącą pandemii, a w którym zawarł następujące decyzje: Od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje (najważniejsze postanowienia):
* W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
* Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych. W związku z powyższym przedłużam ogólne zezwolenie na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie.
* Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi.
* !!!WAŻNE: Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
CZYLI: mamy w niedziele i święta uczestniczyć w kościele we Mszy św. (już nie w domach przed telewizorem, radiem czy przez internet) – i jeśli nie byliśmy w niedzielę w kościele, to „wchodzimy” w grzech ciężki i potem najpierw trzeba pójść do spowiedzi, aby do czystego (czyli bez grzechu) serca przyjąć Komunię Św.
* Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
* Do dnia 26 czerwca br. podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Potem w tej materii obowiązują wcześniejsze przepisy.
* Ewentualne rekolekcje, misje, pielgrzymki czy spotkania formacyjne, organizowane dla wiernych w parafiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.
* Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem.